17:06 EST Thứ ba, 25/02/2020
CN. Nguyễn Việt Hùng   Sinh ngày:
Số công trình, bài báo, sách đã công bố: 0
In lý lịch KH      Liên hệ với NKH
Họ và tên Nguyễn Việt Hùng
Học hàm/ học vị CN
Năm sinh
Chuyên ngành - Công nghệ sinh học trong y học

Cơ quan công tác Đại học New South Wales, Australia
Địa chỉ cơ quan
Hướng nghiên cứu
Danh sách công trình nghiên cứu tham gia
Danh sách kết quả nghiên cứu đã công bố

In LLKH