18:20 ICT Thứ bảy, 15/05/2021
Ảnh
Họ và tên: Tran Minh Ngoc
Cơ quan công tác:
The University of Sydney
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kỹ thuật giao thông vận tải

Họ và tên: Vinh Nguyen
Cơ quan công tác:
Lecturer, School of Civil and Environmental Engineering Core Member, CTWW - Centre for Technology in Water and Wastewater Treatment
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Khoa học tự nhiên

Họ và tên: Linh Pham Bao Khanh
Cơ quan công tác:
Bonsai artist, Burke’s Backyard
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Khoa học nông nghiệp
- Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Họ và tên: Harry Tran
Cơ quan công tác:
CEO of AusViet Sumo Group
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Luật học
- Kinh doanh và quản lý
Họ và tên: Nguyen Hoang Tran
Cơ quan công tác:
Senior Lecturer, School of Information Technologies - The University of Sydney
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
- Kỹ thuật điện và điện tử
Họ và tên: Duy Ngo
Cơ quan công tác:
School of Electrical Engineering and Computing (Electrical and Computer Engineering) - The University of Newcastle, Australia
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin khác
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
Họ và tên: Quan Vuong
Cơ quan công tác:
Senior Lecturer, School of Environmental and Life Sciences - The University of Newcastle, Australia
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống

Họ và tên: Hien Duong
Cơ quan công tác:
The University of Sydney Nano Institute
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Vật lý nguyên tử; vật lý phân tử và vật lý hóa học

Họ và tên: Cuong Ton That
Cơ quan công tác:
Associate Professor, School of Mathematical and Physical Sciences- UTS; Core Member of MTEE - Materials and Technology for Energy Efficiency
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Vật lý

Họ và tên: Duc Long Nghiem
Cơ quan công tác:
Professor in School of Civil and Environmental Engineering- UTS; Director of CTWW - the Centre for Technology in Water and Wastewater Treatment
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Kỹ thuật môi trường