21:35 EDT Thứ ba, 20/08/2019
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình
Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam (NEV)
Công ty US-Asia Links
Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam
Cục Sở hữu trí tuệ